Blog Archives

Kurs operatora żurawi przenośnych (HDS)

Uprawnienia Operatora wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego po zdanym egzaminie państwowym. Wiedza oraz doświadczenie naszych instruktorów sprawia, że każdy kurs HDS cieszy się uznaniem klientów. W cenie szkolenia otrzymasz: profesjonalne szkolenie materiały dydaktyczne oraz płyta CD w cenie szkolenia zajęcia praktyczne na profesjonalnym sprzęcie egzaminy państwowe w cenie szkolenia...
Read more

Kurs operatora suwnic

Cel szkolenia Uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez osoby obsługujące suwnice oraz przygotowanie słuchaczy do egzaminu dającego uprawnienia operatora. Kurs przeznaczony jest dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy realizujących operacje transportu pionowego z wykorzystaniem suwnic, układnic magazynowych, wciągników i wciągarek. W programie uwzględniono wymagania kwalifikacyjne kandydatów na maszynistów dźwignic, a w szczególności:...
Read more

Kurs konserwatora wózków widłowych

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na konserwację Urządzeń Dźwignicowych Transportu Bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny. Warunki przyjęcia na kurs: minimum zawodowe wykształcenie odpowiedni stan zdrowia Kurs konserwatora jest prowadzony na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem...
Read more

Operator dźwigów samojezdnych

Warunki przyjęcia na kurs: – ukończone 18 lat, – stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy operatora żurawia samojezdnego (potwierdzony orzeczeniem specjalisty medycyny pracy) Celem realizacji szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego. KURS NA OPERATORA ŻURAWIA SAMOJEZDNEGO OPERATOR DŹWIGU 30 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin...
Read more

Kurs obsługi wózków kontenerowych

Zakres szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi wózków jezdniowych, podnośnikowych IWJO typu Reach Stacker wraz z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Termin szkolenia zgodnie z życzeniem kontrahenta Warunki przyjęcia na kurs: – ukończone 18 lat życia, – brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze operatora wózków...
Read more

Kurs operatora wciągników i wciągarek w kat. IIW

Warunki przyjęcia na kurs: – ukończone 18 lat, – przynajmniej wykształcenie podstawowe, – brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora wciągników i wciągarek Kurs obsługi wciągników i wciągarek składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora wciągników...
Read more

Kurs na ładowarki teleskopowe

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień na operatora ładowarek teleskopowych tzw. wózków widłowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem – uprawnienia UDT IWJO. Warunki przyjęcia na kurs: – przynajmniej podstawowe wykształcenie – ukończony 18 rok życia – badanie lekarskie (ośrodek współpracuje z lekarzem ) Kurs na operatora WÓZKA SPECJALIZOWANEGO (ładowarek teleskopowych) wszystkich typów,...
Read more

Operator wózków podnośnikowych

Kurs ma na celu: uzyskanie kwalifikacji zawodowych do obsługi wózków podnośnikowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej obsługi, wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych napędzanych. Do szkoleń posiadamy wózki różnych typów, znanych popularnych marek. Uprawienia są na wszystkie typy Wózków Jezdniowych.   Po ukończeniu kursu wydajemy dokumenty:Zaświadczenie ukończenia kursu – j. polskiCertyfikat Unii Europejskiej, zaświadczenie...
Read more

Kierowca wózków jezdniowych

Kierowca wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym (sterowanych z poziomu roboczego).Kurs ma na celu: uzyskanie kwalifikacji zawodowych do obsługi wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym (sterowanych z poziomu roboczego).   Po ukończeniu kursu wydajemy dokumenty:Zaświadczenie ukończenia kursu – j. polski...
Read more