Kurs konserwatora wózków widłowych

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na konserwację Urządzeń Dźwignicowych Transportu Bliskiego podlegających pod Dozór Techniczny.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • minimum zawodowe wykształcenie
 • odpowiedni stan zdrowia
 • Kurs konserwatora jest prowadzony na podstawie programu zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i kończy się egzaminem przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na konserwatora w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT są ważne bezterminowo na terenie całej Polski.

  Kurs prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną z kilkunastoletnim stażem w charakterze osoby kierującej zespołem konserwatorów urządzeń technicznych. Ze względu na swoją mobilność nasz instruktor jest w stanie dojechać i przeprowadzić kurs (dla grup zorganizowanych) na terenie następujących miast: Wieluń, Sieradz, Kępno, Kluczbork, Bełchatów, Częstochowa, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Łódź, Warszawa, Wrocław, Kraków, Katowice, Opole oraz cały Śląsk.

  Podczas zajęć na szkoleniu konserwatorów UTB omawiane są następujące zagadnienia tematyczne:

 • przepisy i regulacje prawne, dozór techniczny nad UTB (Urządzeniami Transportu Bliskiego)
 • wiadomości ogólne techniczne związane z budową i eksploatacją urządzeń technicznych
 • budowa wózków widłowych, suwnic, żurawi samochodowych, podestów ruchomych, dźwigniki
 • zawiesia i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 • obowiązki konserwatora (przeglądy, naprawy)
 • przeglądy konserwacyjne typowych usterek i sposób ich usuwania
 • zasady bhp przy konserwacji
 • prowadzenie książki konserwacji i obsługi
 • Prowadzimy kursy na uprawnienia konserwatora dla następujących UTB:

 • wózki widłowe: unoszące, naładowne, ciągnikowe, podnośnikowe i specjalizowane
 • żurawie: przenośne i przewoźne: HDS, leśne: forwardery i harvestery,samojezdne
 • dźwigi samochodowe, warsztatowe, stacjonarne i przyścienne
 • podnośniki warsztatowe samochodowe (dźwigniki kolumnowe)
 • podesty ruchome: przejezdne, samojezdne (podnośniki koszowe: zwyżki), wiszące, nożycowe, platformy załadowcze (windy samochodowe) i inne
 • hakowce (urządzenia służące do przemieszczania kontenerów)
 • układnice magazynowe
 • wciągniki i wciągarki
 • dźwigniki