Kurs obsługi wózków kontenerowych

Zakres szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie obsługi wózków jezdniowych, podnośnikowych IWJO typu Reach Stacker wraz z egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Termin szkolenia zgodnie z życzeniem kontrahenta Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończone 18 lat życia,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w charakterze operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wysięgnikiem