Operator dźwigów samojezdnych

Warunki przyjęcia na kurs:
– ukończone 18 lat,
– stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy operatora żurawia samojezdnego (potwierdzony orzeczeniem specjalisty medycyny pracy)

Celem realizacji szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez inspektoraty dozoru technicznego.

KURS NA OPERATORA ŻURAWIA SAMOJEZDNEGO OPERATOR DŹWIGU

30 godzin zajęć teoretycznych i 12 godzin zajęć praktycznych.

Program szkolenia zawiera m.in :

 • Uprawnienia operatorów dźwignic
 • Wiadomości ogóle o żurawiach samojezdnych
 • Podział żurawi samojezdnych
 • Symbole klasyfikacyjne żurawi
 • Parametry techniczne żurawi
 • Grupa natężenia pracy żurawi
 • Dozór techniczny nad żurawiami
 • Zgłoszenie żurawia do rejestracji
 • Wiadomości ogólne o żurawiach
 • Oznakowanie żurawi
 • Stateczność żurawia
 • Elementy żurawi
 • Mechanizmy żurawi
 • Usytuowanie żurawia na stanowisku roboczym
 • Eksploatacja żurawi
 • Zawiesia linowe
 • Technologia robót żurawiem
 • Zagrożenia pracy żurawia i BHP
 • Rodzaje zabezpieczeń żurawi