Kurs operatora żurawi przenośnych (HDS)

Uprawnienia Operatora wydawane są przez Urząd Dozoru Technicznego po zdanym egzaminie państwowym. Wiedza oraz doświadczenie naszych instruktorów sprawia, że każdy kurs HDS cieszy się uznaniem klientów.

W cenie szkolenia otrzymasz:

 • profesjonalne szkolenie
 • materiały dydaktyczne oraz płyta CD w cenie szkolenia
 • zajęcia praktyczne na profesjonalnym sprzęcie
 • egzaminy państwowe w cenie szkolenia
 • Program kursu HDS:

 • Ogólne wiadomości o dźwignicach
 • Wiadomości o dozorze technicznym
 • Budowa żurawi
 • Sprzęt pomocniczy
 • Eksploatacja żurawi
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy operatora żurawia
 • Zajęcia praktyczne