Kurs operatora wciągników i wciągarek w kat. IIW

Warunki przyjęcia na kurs:

– ukończone 18 lat,
– przynajmniej wykształcenie podstawowe,
– brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku operatora wciągników i wciągarek

Kurs obsługi wciągników i wciągarek składa się z części teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem państwowym przed komisją UDT. Wydawane uprawnienia na operatora wciągników i wciągarek w formie zaświadczenia kwalifikacyjne są ważne bezterminowo i uprawniają do obsługi wciągarek i wciągników danego typu.

Podczas szkolenia na operatora wciągników i wciągarek omawiane są następujące zagadnienia:
– wiadomości o dozorze technicznym,
– ogólne wiadomości o wciągnikach – wciągarkach,
– maszynoznawstwo specjalistyczne: budowa, eksploatacja,
– obowiązki operatora wciągarek przed rozpoczęciem pracy,
– obowiązki operatora w trakcie pracy i po jej zakończeniu,
– bezpieczeństwo i higiena pracy,
– zajęcia praktyczne na danym typie wciągników lub wciągarek;