Kursy i szkolenia

Oferujemy następujące kursy:

  • Operator wózków podnośnikowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych
  • Kierowca wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym (sterowanych z poziomu roboczego)
  • Obsługa burt samowyładowczych
  • Hakowy dźwignic
  • Obsługa podestów ruchomych
  • Obsługa kos spalinowych
  • Pilarki mechaniczne
  • Szczegóły  tutaj