Obsługa kos spalinowych – wykaszarek

Kurs ma na celu:
szkolenie na uprawnienia w zakresie obsługi kos spalinowych, wykaszarek – kosiarek przy wykaszaniu i podkaszaniu trawy, terenów zielonych, parków. Kurs obsługi kos spalinowych,wykaszarek – kosiarek składa się z częsci teoretycznej i praktycznej oraz kończy się egzaminem wewnętrznym i wydaniem stosownego zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem MEN.

Szkolenie na uprawnienia w zakresie obsługi kos spalinowych prowadzone jest przez wykładowcę posiadającego stosowne uprawnienia instruktorskie i kwalifikacje pedagogiczne. Zajęcia teoretyczne prowadzone są w sali wykładowej w siedzibie ośrodka, natomiast zajęcia praktyczne w terenie: park, las. Zaufało nam już wiele firm .

Podczas zajęć na kursie omawiane są następujące tematy i zagadnienia:
• budowa kos spalinowych
• obsługa i konserwacja
• BHP podczas obsługi kos spalinowych,wykaszarek – kosiarek
• zajęcia praktyczne, szkolenia, kurs, uprawnienia, obsługa kos spalinowych, wykaszarek, podkaszarek żyłkowych, kosiarek, kurs obsługi kos spalinowych – wykaszarek.
W trakcie trwania szkolenia
z zakresu obsługi kos spalinowych uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe.

Nasza kadra jest doskonale wyszkolona i bezstresowo z pełną dbałością o klienta przekazuje Państwu swoją wiedzę. Każdy uczestnik kursu otrzymuje płytę CD zawierającą materiały szkoleniowe oraz film. Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od Państwa preferencji. Prowadzimy również szkolenia na terenie firm w całym kraju. Na życzenie klienta jest możliwe przeprowadzenie egzaminu UDT. Wszystkie dokumenty są bezterminowe i honorowane na terenie całej Unii Europejskiej.