Obsługa podestów ruchomych

Cel kursu:
Teoretyczne oraz praktyczne przygotowanie słuchacza do uzyskania kwalifikacji do obsługi podestów ruchomych oraz do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi podestów ruchomych.

Czas trwania kursu:
32 godziny w tym 8 godzin zajęć praktycznych.

Kategorie uprawnień:
Ukończenie przez słuchacza kursu i pomyślne zdanie egzaminu daje absolwentowi w zależności od zakresu następujące kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych:
• II P Podesty ruchome: masztowe, stacjonarne
• I P Podesty ruchome przejezdne: wolnobieżne, przewożone i samojezdne

Nasza kadra jest doskonale wyszkolona i bezstresowo z pełną dbałością o klienta przekazuje Państwu swoją wiedzę. Każdy uczestnik kursu otrzymuje płytę CD zawierającą materiały szkoleniowe oraz film. Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od Państwa preferencji. Prowadzimy również szkolenia na terenie firm w całym kraju. Na życzenie klienta jest możliwe przeprowadzenie egzaminu UDT. Wszystkie dokumenty są bezterminowe i honorowane na terenie całej Unii Europejskiej.