Operator burt samowyładowczych

Kurs ma na celu: Przygotowanie do samodzielnej pracy na stanowisku operatora burt samowyładowczych.
Kurs prowadzony zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach.

Organizacja szkolenia
Czas trwania kursu 1 dzień
Wymagania wobec kandydata
• ukończone 18 lat
• wykształcenie co najmniej podstawowe
• zaświadczenie lekarskie

Dokumenty uzyskane po szkoleniu Słuchacze którzy ukończą określoną formę kształcenia (seminarium, kurs, praktyka zawodowa) otrzymują Zaświadczenie wydawane na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. nr 31, poz.216)

Nasza kadra jest doskonale wyszkolona i bezstresowo z pełną dbałością o klienta przekazuje Państwu swoją wiedzę. Każdy uczestnik kursu otrzymuje płytę CD zawierającą materiały szkoleniowe oraz film. Szkolenia przeprowadzane są indywidualnie lub w grupach w zależności od Państwa preferencji. Prowadzimy również szkolenia na terenie firm w całym kraju. Na życzenie klienta jest możliwe przeprowadzenie egzaminu UDT. Wszystkie dokumenty są bezterminowe i honorowane na terenie całej Unii Europejskiej.